Grønt lån til Pellerin-kvartalet

Handelsbanken gir sitt første grønne lån i Troms og Finnmark til det nye Pellerin-kvartalet.

- Pellerin skal være ledende på bærekraftig byutvikling. Vi skal ha fokus på bærekraftsprestasjonene til byggene våre, men også bidra til en byutvikling hvor menneskene står i sentrum. Med det nye Pellerin-kvartalet har vi lyktes godt i forhold til ambisjonene om å skape et bærekraftig bygg, sier daglig leder Eirik Espejord i Pellerin.

Dette er et fokus bankpartneren Handelsbanken støtter opp om.

- Eiendom står for en stor andel av det globale energibehovet, og bidrar direkte og indirekte til utslipp av klimagasser. Som en av Nordens største banker på eiendomsfinansiering, er det derfor viktig for oss å bidra til en mer bærekraftig utvikling også i denne sektoren. Med grønn finansiering bruker vi vår rolle til å støtte eiendoms sektorens jobb mot mer energieffektive bygg og mer klimavennlige byggeprosesser, sier banksjef Raymond Brendeløkken i Tromsø, og legger til.

- Vårt utgangspunkt er enkelt: Vi er langsiktige i alt vi gjør, og ønsker derfor å jobbe med de mest fremtidsrettede og solide eiendomsselskapene i bransjen. Dette betyr at selskapene må ta bærekraft på alvor og ha tydelige miljøambisjoner.

BREEAM Excellent
Det nye Pellerin-kvartalet ble i vår sertifisert av det anerkjente Building Research Establishment (BRE) som det første BREEAM In-Use Excellent bygget i Troms og Finnmark.

- Sertifiseringen handler om å få en objektiv vurdering av energi og miljøkvalitetene til bygget. Dette gir oss samtidig mulighet til å utvikle kunnskap rundt hva som kreves for å bygge et bygg som oppnår en god karakter. Samtidig strekker vi oss etter et overordnet internasjonalt samfunnsmål om å ta ned klimautslippene, sier Espejord.

Adm.dir. Eirik Espejord i Pellerin (t.v.) og banksjef Raymond Brendeløkken i Handelsbanken.

Grønt lån
Det målrettede arbeidet gir nå resultater i form av et grønt lån fra Handelsbanken.

- Pellerin tilfredsstiller våre krav til grønn finansiering gjennom sitt fokus på bærekraft, sertifisering og at byggets energibehov er lavere enn lovpålagte krav. Dette er det første grønne lånet fra Handelsbanken i Troms og Finnmark, og vi ser frem til å jobbe tett med Pellerin videre på dette området, sier Brendeløkken.

Bærekraftig forretningsmodell
Handelsbanken har siden 2018 tilbudt bærekraftig/grønn finansiering til sine kunder i Norge. Dette tilbys kunder som har et uttalt mål om å jobbe aktivt med bærekraft i sin virksomhet. For eiendomsselskap foreligger det krav til sertifisering for å kvalitetssikre valgene som blir tatt. Sertifiseringen dokumenterer også nivået på energiforbruket og hvordan dette følges opp av de som eier bygget.

- Grønt lån gir næringslivet rabatt på finansieringen, men det stilles krav om at du har fokus på bærekraft og at du legger ned innsats for å oppnå en mer bærekraftig forretningsmodell. I tillegg må du som lånetaker kunne dokumentere bærekrafts-prestasjonene til de objektene som skal finansieres, sier Brendeløkken.

Taksonomi gir strengere krav
EU har etablert en veldig ambisiøs klimaplan, med en ambisjon om at Europa skal bli verdens første klimanøytrale kontinent innen 2050. Norge har også sine mål, som skal bidra til at vi når klimamålene i Parisavtalen.

Finanssektoren er pekt på som katalysatoren for å drive omstillingen, og stadig flere investorer etterspør nå grønne og bærekraftige plasseringsmuligheter. For å kunne definere hva som faktisk er grønne og bærekraftige investeringer, har EU utarbeidet et klassifiseringssystem (også kjent som taksonomien). Taksonomien stiller mer konkrete og utfyllende krav enn det som vanligvis ligger til grunn for en grønn finansiering i dag, og Handelsbanken tror at EU-taksonomien kommer til å bli ansett som den ledende definisjon av en grønn eller bærekraftig aktivitet/investering.  

- De aktivitetene taksonomien definerer som bærekraftige er de som bidrar til at vi får til omstillingen og kan nå klimamålene. Det kommer til å være en overgangsfase, fordi det enn så lenge ikke er så mange aktiviteter som faktisk lever opp til kravene i taksonomien. På sikt er målet at kapitalen skal tilflyte fremtidens næringer og bidra til klimaomstillingene, sier Hilde Nordbø, som er bærekraftsjef i Handelsbanken.

«Brun straff eller grønn rabatt?»
Over tid vil bedrifter som ikke har en bærekraftig forretningsmodell oppleve at lånene kan blir dyrere og at tilgangen på finansiering til slutt stopper opp.

- Etter hvert kan vi se for oss at de selskapene som ikke omstiller seg i tråd med målene i Paris-avtalen, vil få mindre gunstig finansiering enn de som har forretningsmodeller tilpasset omstillingen. Det kan bli en form for «brun straff» eller en «grønn rabatt». Både investorers forventinger og myndigheters krav gjør at bankene må kunne vurdere bærekraft generelt og klimarisiko spesielt hos de kundene de låner ut til. Konsekvensene av EUs ambisiøse plan skal være at pengene søker seg til de bærekraftige virksomhetene, sier Nordbø.

Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse
For bedrifter som ønsker å komme i gang med tilpasningene til det grønne skiftet og kvalifisere for grønne lån, har Nordbø i Handelsbanken følgende råd:

- Det finnes mange gode erfaringer på dette området som bedrifter i eiendomsnæringen kan lære av. Norsk Eiendom er et fint sted å starte for de som ønsker å komme i gang. Grønn Byggallianse har også mye informasjon om tilpasningene til det grønne skiftet. Det er i tillegg mange selskap som er langt framme på dette området. De mindre eiendomsselskapene har mye erfaring de kan innhente om de ønsker å bli mer bærekraftige, avslutter Nordbø.

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin