Halverte energiforbruket

Med støtte fra Enova analyserer og optimaliserer Pellerin energiforbruket i alle sine utleiebygg. For Full Steam i Bangsundbrygga ble resultatet 50 prosent lavere strømforbruk.

Med støtte fra Enova analyserer og optimaliserer Pellerin energiforbruket i alle sine utleiebygg. For Full Steam i Bangsundbrygga ble resultatet 50 prosent lavere strømforbruk.

Pellerin har det siste året etablert et energiovervåkingssystem (EOS) som gir bedre kontroll og styring av energiforbruket i alle utleiebygg. Det har redusert strømregningen til flere av leietakerne. Størst utslag ser de hos restauranten Full Steam, som ligger i den historiske Bangsundbrygga i indre havn i Tromsø.

– Den første tiden etter oppstart hadde vi alle andre ting å tenke på. Da var vi ikke så opptatt av strømforbruket. Men etter hvert har vi funnet årsaker og løsninger på hvordan det kan reduseres. Det er bra at Pellerin har fokus på dette. Det går rett på vår inntjening, sier styreleder for Full Steam Tromsø, Kalle Mentzen.

Kaffen på Full Steam serveres i gode, gamle kaffekopper

Som skapt for Full Steam
Den populære restauranten er blitt tatt godt imot av turister og innbyggerne i Tromsø. Hos Full Steam serveres gjestene sjømat av beste kvalitet i lokaler som er fylt med fiskeri og kysthistorie.

– Da jeg kikket inn gjennom vinduene på brygga for første gang var jeg solgt. Disse lokalene er som skapt for Full Steam. Vi er glade for at vi får lov til å være her. Men i et bygg fra 1902 trekker det fra gulv og vegger når vinden står på, sier Mentzen.

Positiv utvikling
Restauranten rakk å komme i god drift før korona-pandemien slo til, men i mars 2020 ble det full stopp. Nå er det drift i helgene og de merker at tromsøværingene begynner å få lyst til å gå ut og spise igjen.

– På det meste var det 22 ansatte her. Nå kjører vi minimalt med to faste i turnus og to som vi leier inn ved behov. Det ser ut til at vi er inne i en positiv utvikling. De siste helgene har vært fine, sier Mentzen.

Tilpasset bruken av bygget
Når driften reduseres er det viktig å tilpasse energibruken til det faktiske behovet. I Pellerin har driftsleder Thomas Stokke fått hovedansvaret med å overvåke og optimalisere energibruken hos alle leietakerne.

– I koronatiden er mange på hjemmekontor. Da står det kontorplasser ledig, noe som reduserer behovet for ventilasjon og varme. Når vi har oversikt over bruken kan vi optimalisere varme, lys og ventilasjonssystemene, slik at de er tilpasset bruken av bygget. Vi er kommet et steg videre på dette, sier Stokke.

Full Steam kombinerer god sjømat med nordnorsk fiskerihistorie

Sammenligner strømforbruk korrigert mot utetemperatur
Det nye systemet fungerer ikke kun for leietakere som er på lavdrift. For leietakere som er i en normal driftssituasjon gir systemet mulighet til å overvåke, justere og optimalisere energibruken over år.

– Energiovervåkingssystemet er koblet opp mot strømmålerne. Data fra disse målerne gir oss oversikt over strømforbruket for hvert enkelt system de er koblet mot. Disse dataene er blant annet korrigert for temperaturen ute. Da kan vi sammenligne strømforbruket på de ulike målepunktene over lang tid. Det gjør det enklere å fange opp feil eller sammenligne og optimalisere energibruken til systemer som står i ulike bygg, sier Stokke.

Driftsleder Thomas Stokke i Pellerin har et mål om å kutte energiforbruket med 10 prosent

Vil redusere energibruken med 10 prosent
Pellerin investerer 1,8 millioner kroner i ENØK-tiltak i 2020/2021. Mange av de tiltakene de iverksetter er knyttet til overvåking og styring av energibruken. Nå har de satt seg et mål om å kutte strømkostnadene med 10 prosent i 2021.

– Det er leietakerne som får gevinsten av tiltak som berører de arealene som er utleid. Pellerin har et forbruk på om lag 5 millioner KWh på et år. En reduksjon på 500.000 KWh er betydelig, sier Stokke.

Konkurransefortrinn
Satsingen er en del av det overordnede fokuset Pellerin har på miljø og bærekraft. Dette fokuset blir også tatt godt imot av leietakerne.

– Jeg tror det ligger et konkurransefortrinn for Pellerin i å ha fokus på klima og miljøtiltak. Det er flere og flere leietakere som etterspør dette. De ønsker å være i et leieforhold hvor vi som utleier har fokus på bærekraftig drift. I tillegg reduserer vi kostnadene til leietakerne når vi optimaliserer energibruken i bygget. Det er alltid positivt, sier Stokke.

Det er Kalle Mentzen på Full Steam enig i.

– At Pellerin har fokus på miljø og bærekraft er viktig for oss, men det er også viktig for de gjestene som kommer til Full Steam. I tillegg er det bra at Pellerin tar vare på et bygg som dette for fremtiden. Nye og gamle bygg kan leve i lag, om det blir tatt vare på. Det opplever vi her. Det er en annen atmosfære her på brygga enn på hotellene i sentrum, sier Mentzen.

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin