Lanserer (By)-Stranda som visjon for byutvikling

– Om vi ønsker et levende sentrum må vi gjøre det mer attraktivt å bo og handle der. Det krever en byutvikling som setter menneskene i sentrum, sier adm.dir. Eirik Espejord i Pellerin.

– Om vi ønsker et levende sentrum må vi gjøre det mer attraktivt å bo og handle der. Det krever en byutvikling som setter menneskene i sentrum, sier adm.dir. Eirik Espejord i Pellerin.

Denne uken leverte Pellerin sitt innspill til sentrumsplanen for Tromsø. Her deler de sine tanker om byutviklingen i Tromsø, blant annet gjennom visjonen (By)-Stranda.

– Med (By)-Stranda presenterer vi muligheten for å skape en ny bydel i sentrum som kombinerer bolig- og næringsbygg med gode byrom hvor folk kan oppholde seg og trives. Vår visjon for byutvikling har menneskene i sentrum, sier Espejord.

(By)-Stranda har fokus på menneskene som bruker byrommene.

Vil oppholde seg ved sjøen
For å etablere den nye bydelen mener Pellerin det er mulig å ta deler av sjøen i søndre havn, i forlengelsen av Peder Hansens gate, i bruk. Mot den gamle kaifronten foreslås et vannspeil som gjør at (By)- Stranda oppleves som en øy i sundet, tilknyttet «fastlandet» med tre broer. Den nye bydelen vil kunne tilby innbyggerne et levende bytorg, en sørvestvendt strand på østsiden av Tromsøya, et soloppvarmet badeanlegg og en strandpromenade som gjør det mulig å løpe eller spasere i umiddelbar nærhet til sjøen.

Les vår kronikk: Byutvikling med mennesker i sentrum

pellerin.no/?p=4069&preview=true&_thumbnail_id=4062(åpnes i en ny fane)

– (By)-Stranda bygger ned de barrierene som i dag skaper distanse mellom sentrum av Tromsø og det vakre Tromsøsundet som omkranser byen. Gjennom flere tiår har nye steinfyllinger, kaianlegg og boligblokker i strandsonen redusert kontakten mellom byen og sundet. Vi tror at vi ved å gjøre sjøen mer tilgjengelig kan gjøre det attraktivt å bo og handle i sentrum igjen, sier Espejord.

Sentrumsutviklingen bør åpne byen mot sjøen. På (By)-Stranda vil det være mulig å lage sørvendt sandstrand og soloppvarmet badeanlegg midt i sentrum.

Konstruktivt forslag
Pellerin har siden tidlig på 1900-tallet vært en aktiv bidragsyter til byutviklingen i Tromsø. I dette arbeidet har langsiktig eierskap og en kjærlighet for gode byrom være et førende prinsipp. Nå håper Espejord at selskapets visjon for (By)-Stranda kan gi retning og inspirasjon for sentrumsplanen og den fremtidige byutviklingen i Tromsø.

– Sentrumsplanen vil legge føringer for byutviklingen i Tromsø frem til 2032. Når denne planen skal vedtas håper vi at byens innbyggere og beslutningstakere ser (By)-Stranda som et konstruktivt forslag til hvordan vi og andre eiendomsutviklere kan utvikle Tromsø i årene som kommer, sier Espejord.

Visjonen (By)-Stranda er tenkt i forlengelse av Peder Hansens gate i sørbyen.

Menneskene i sentrum
Visjonen (By)-Stranda er utviklet av Pellerin i samarbeid med Niels Torp arkitekter. Ved å øke boligbyggingen, skape gode byrom og gjøre det enklere for folk å komme seg til og fra sentrum, mener Pellerin det er mulig for sentrum å styrke sin posisjon som handelssted.

– Handelen i sentrum har de siste årene tapt terreng mot kjøpesentrene på Langnes og i Tromsdalen. Om vi skal snu denne trenden trenger vi et aktivt og levende sentrum som klarer konkurransen mot bilbaserte handelstilbud utenfor bykjernen. Det er nå vi legger planen som skal sikre denne utviklingen. Da må vi ha et sterkere fokus på de menneskene som skal bo og bruke sentrum, avslutter Espejord.

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin