Melde inn driftsrelaterte saker

I Famacweb kan du melde inn driftsrelaterte saker, sjekke status på innsendte saker og finne nyttig informasjon om bygget du er leietaker i.

Informasjon for leietakere

Pellerin har ansvaret for drift og forvaltning av hele vår eiendomsportefølje. Ved hjelp av intern og ekstern kompetanse drifter vi våre eiendommer og følger opp våre leietakere slik at lokalene til enhver tid fungerer optimalt.

Som leietaker hos Pellerin skal du føle deg ivaretatt av våre driftsansvarlige, som er Pellerins ansikt utad, de er serviceorientert på alle nivåer og holder løpende kontakt med leietaker. De har ansvar for at fellesarealer holdes ryddig og i orden og skal ivareta daglig drift og forvaltning av bygninger, uteanlegg og tekniske installasjoner.

Pellerin er opptatt av at våre eiendommer skal ha god driftsmessig og teknisk kvalitet. Vi er avhengig av at våre leietakere er orientert om eiendommens retningslinjer for bruk av leiearealet, og samtidig er med på å holde fellesområder og områder rundt bygget så trivelig som mulig. 

Vi ser frem til et hyggelig samarbeid og ved eventuelle spørsmål eller for mer utfyllende informasjon kan vi kontaktes.

Selskapets redegjørelse for aktsomhetsvurdering ihht åpenhetsloven kan lastes ned her.

Ved akutte driftsrelaterte hendelser eksempelvis vannlekkasjer, strømbrudd eller adgangskontroll kan driftsansvarlige kontaktes på telefon:

Thomas 413 76 337

Kristian 934 92 747

Halvard 915 15 635