Branninnstruks for alle våre leietakere

Alle er pålagt å sette seg inn i branninstruksen og følge denne.
 

Ved brann

  • Brann må straks varsles brannvesenet over tlf. 110.
  • Alle må evakueres når alarmklokker ringer.
  • Forsøk å slokke dersom mulig. Lokalene er utstyrt med slokkeutstyr, så gjør dere kjent med
  • Plassering av disse.
  • Lukk dører og vinduer.
  • Møt opp og informer brann- og redningsetaten når de kommer.
  • Gå aldri inn i bygget før alarmklokkene har sluttet å ringe og tillatelse er gitt.
  • Det er etablert brannbok ved alarmsentralen. Denne bør dere gjøres kjent med vedrørende
  • Plassering og innhold.
  • Ved behov for instrukser/skjemaer ta kontakt med bedriftens brannansvarlig.

Sikkerhetshåndbok for brannansvarlige

Pellerin har som mål å forebygge ulykker, miljø og helseskader. Våre rutiner innen HMS skal sikre ansatte, gjester og leietakere på en best mulig måte.
Sikkerhetshåndboken er laget for å sikre liv og verdier på arbeidsplassen.
Håndboken er ment som et verktøy for leietakers brannvernansvarlig og inneholder de viktigste rutiner og instrukser for å ivareta gårdeier og myndighetenes krav til sikkerhet.