Leietakers plikter til arbeidsmiljølovens forskrift – HMS.

I 1996 ble Internkontrollforskriften innført for alle virksomheter her i landet, med krav til at alle virksomheter skal innføre og utøve Internkontroll (HMS).

Pellerin eier og forvalter flere bygg i Tromsø sentrum og omegn, både store og små. Hver dag oppholder det seg tusenvis av personer i våre bygg. For å ivareta sikkerheten til disse personene, må vi ha stort fokus på sikkerhet for alle våre eiendommer. Det forebyggende arbeidet – Internkontroll – blir da særskilt viktig.

Hvilke krav som gjelder for ditt firma

www.arbeidstilsynet.no/hms/internkontroll kan du enkelt søke opp ditt firma og finne ut hvilke krav som gjelder for din virksomhet innenfor områdene; brann- og eksplosjonsfare, el-sikkerhet, forurensning, strålevern, arbeidsmiljø, miljø og helse, forbrukertjenester, industrivern, produkter og servering.

Det er vesentlig i denne sammenheng at på enhver arbeidsplass har både arbeidsgiver og ansatte rettigheter og plikter – og felles ansvar for å oppfylle disse kravene.

Som en del av vår Internkontroll brannvern er det krav om at alle våre bygg skal ha en lokal brannvernorganisasjon, som skal bidra til å ivareta brannsikkerheten på stedet.

Som bruker av våre bygg plikter enhver leietaker og ansatt å:

  • Utføre internkontroll i leide arealer
  • Sette seg inn i gjeldende branninstruks og følge denne
  • Ta ansvar for at de ikke forårsaker brann eller skader
  • Ta ansvar for at byggets driftssjef blir varslet om alle feil, avvik og andre uregelmessigheter som man oppdager – knyttet til brannsikkerheten på deres arbeidsplass

Pellerin utfører og gjennomgår årlig:

  • Utføre internkontroll i fellesarealer
  • Branngjennomganger og øvelser
  • Termografering av elektriske anlegg
  • Service og kontroll av branntekniske installasjoner
  • Service og kontroll av tekniske anlegg og heise