Søndre Tollbodgate 3, 3-5 etasje

LEDIG FRA

TYPE LOKALE

AREAL

KAPASITET

LEDIG FRA

Adkomst

Via Skippergata.

Beliggenhet

Eiendommen har en sentral beliggenhet i indre havn i sentrum av Tromsø. Nordbyen har historisk vært en viktig del av Tromsø sentrum og sentrums identitet. Området representerer en arealreserve for et på mange måter ferdig utbygd sentrum – området står foran en storstilt byutvikling. Kommunens byplankontor har selv foreslått en plan for utviklingen av Nordbyen slik at området igjen blir en del av sentrum. Nord for Tromsøbrua legger planforslaget til rette for en stor bymessig utbygging og transformasjon. Det betyr at området får ny næring, nye boliger og nye attraksjoner. Det skal vinnes nytt land ute i sundet, uterommene skal oppgraderes og det skal bygges mange nye og spennende bygninger. Nordbyen vil binde sentrum til Stakkevollvegen, og være et viktig ledd i et fremtidig urbant byområde som strekker seg sammenhengende fra dagens sentrumskjerne til Breivika.

Beskrivelse

Arealene er innplassert i plan 3, 4 og 5 (messanin). Arealene totalrenoveres for rette leietaker ihht. krav til rom- og funksjonsprogram. Tilpasninger og korrigeringer av leiearealet gjøres i samarbeid med leietaker og arkitekt.
Inngang fra felles trappegang eller heis i 3 og 4 etasje.
Nye kontorer vil tilfredsstille krav til universell utforming, gjeldende forskrifter og for øvrig leietakers kravspesifikasjon.

Byggeår: 1902
Sted: Tromsø
Gateadresse: Søndre Tollbodgate 3
Etasje: 3
Flere Ledige lokaler

Skippergata 35-39 – Ledige lokaler på gateplan med god adkomst

837 m2
Ledig nå
Fueled by Benzin