Stolt historie

Fra margarinfabrikk i Christiania til byutviklingsaktør i Tromsø.

Den over 140 år lange historien vår viser at selskapet har vært drevet av mennesker med god sikt fremover.

Med stor tro på fremskritt, innovasjon og mennesker har de ledet selskapet trygt gjennom oppgangstider og nedgangstider, gjennom krigstid og fredstid, fra margarinfabrikk i Christiania til byutviklingsaktør i Tromsø.

«Hatten av for fortiden – jakken av for fremtiden!» Det var Roar Dons Sr., bestefaren til Pellerins nåværende eier, Roar Dons, som sa dette i 75-årsfesten til Pellerin i 1951. Disse ordene er mer enn en festfrase.

"Hatten av for fortiden – jakken av for fremtiden!"

Roar Dons Sr.

1874

ET TILFELDIG OG KREATIVT MØTE

I Paris 1874 møttes to unge kreative menn på det verdensberømte revyteateret Folies Bergère

Disse to var forretningsmannen Eilert Sundt fra Norge og den franske gründeren Auguste Pellerin. Dette møtet skulle vise seg å være starten på et nytt industrieventyr.

Det er matmangel i store deler av Europa. Keiser Napoleon den tredje utlyser en konkurranse for å finne et rimelig alternativ til smør. Svaret ble margarin. Auguste var sønn av Edmé Pellerin, eieren av verdens første margarinfabrikk, og gjennom arbeidet i farens bedrift hadde han opparbeidet seg inngående kunnskap om denne nye oppfinnelsen, margarin. Sundt var på jakt etter nye investeringer og ble svært interessert i dette nye produktet Pellerin fortalte om.

Bilde: Folies Bergère, Paris ca. 1870.

1876

PELLERIN BLIR GRUNNLAGT

Eilert Sundt og Auguste Pellerin må ha innsett margarinens store muligheter også i Norge. Etter møtet i Paris sender Pellerin prøver med margarin til Norge, i mellomtiden har Sundt fått to brødre interessert i saken.

De kjøper tomt i Borggaten i Christiana til fabrikkbygningen, og Auguste Pellerin kommer til Norge for å overta ledelsen av bedriften. Selskapet Aug. Pellerin Fils & Co ble etablert i mai 1876, og i oktober samme år så den første norske margarinen dagens lys.

Etter at Pellerin mistet monopolet på å fremstille margarin i 1890-årene ble margarinfabrikker bygd mange steder i Norge og i verden forøvrig. I Tromsø startet lokale forretningsmenn Tromsø Margarinfabrikk i 1908.

Bilde: A/S Pellerin ble grunnlagt i Christiania i 1876 av August Pellerin fra Paris og Eilert Sundt

1916

PELLERIN – FAST INNSLAG PÅ DET NORSKE MATBORD

Roar Dons ble ansatt i selskapet, og historien viser at han var sentral i utvikling, modernisering og effektivisering av margarinindustrien i perioden fra 1920-1950. Han var også den som så mulighetene i nord på vegne av industrien. Han var administrerende direktør i perioden 1930-1945.

I flere tiår hadde Pellerin fast reklameplass på trikkene i hele Oslo. Merkevaren var så kjent at når trikkekonduktørene måtte fylle opp trikken – pekte de bare på reklamen og ropte; – “Ser dere ikke at det står; Pell‘ere inn!”

Bilde: Ved Slemdalsveien i Oslo, er Blåtrikken type Union nr. 158 fra 1902, avbildet med reklame for Pellerins margarin. Ved Slemdalsveien. Foto: Oslo byarkiv, Sporveismuseet

1920-1929

PELLERIN TIL «NORDENS PARIS»

Pellerin vokser og samarbeider med bedrifter i Trondheim, Tromsø og Vesterålen.

Pellerin vokser kraftig og samarbeider i tillegg med bedrifter i Trondheim (Fabrikken Arild, Trøndelag Margarinfabrikk) og Tromsø (Tromsø Smørfabrikk senere Tromsø Margarinfabrikk) og Melbu, Vesterålen.

Det tilfeldige møtet i Paris i 1874 skulle en mannsalder senere også få konsekvenser for «Nordens Paris». I 1908 åpnet Tromsø Smørfabrikk på Strandtorget i Tromsø i den gamle bryggen som i dag huser Vertshuset Skarven. Fabrikken ble kjøpt av Pellerin i 1929. Det tilfeldige møtet i Paris i 1874 skulle en mannsalder senere også få konsekvenser for «Nordens Paris».

Bilde: Tromsø Smørfabrikk på Strandtorget i Tromsø i den gamle bryggen som i dag huser Vertshuset Skarven. Fabrikken ble kjøpt av Pellerin i 1929.

1936

Margarincentralen etableres

Etter Pellerins patent på margarin gikk ut i 1884, skyter antall margarinmerker på markedet i været.

I tiden etter første verdenskrig utviklet den rene margarinkrigen seg i Norge. Etter Pellerins patent på margarin gikk ut i 1884, dukket stadig nye margarinfabrikker opp over hele landet, og antall margarinmerker på markedet skjøt i været.

I 1930 kunne man velge mellom hele 144 margarinmerker. Konkurransen ble stadig mer tilspisset. Det var en alles kamp mot alle og alt var lov. Prisene ble presset nedover og reklameomkostningene steg til himmels. Bransjen forstod at de måtte regulere seg selv.

Pellerins ledelse deltok aktivt i arbeidet med å få etablert en felles salgsorganisasjon. En ny epoke i margarinindustrien ble innledet da salgskartellet Margarincentralen ble etablert i 1936. Margarincentralen var et radikalt rasjonaliseringstiltak som frigjorde resurser i fabrikkene. For Pellerins ledelse ble det naturlig å interessere seg for andre arbeidsområder ved siden av margarinproduksjonen.

Bilde: Pellerins patent på margarin gikk ut, og flere nye margarinmerker dukket opp.

1950

PELLERINS MARGARINPRODUKSJON FLYTTES TIL NORD-NORGE

Fokus på investeringer i nye virksomheter med etablering av hovedkontor i Tromsø

I perioden ble det i tillegg gitt rammer og fokus på investeringer i nye virksomheter med etablering av hovedkontor i Tromsø. Bilagenturer for Renault, Toyota og Scania Vabis er noen av eksempler på nye investeringer i nord.

Under Karl Jacobs ledelse etablerte Pellerin nye kontor- og industri bygg og satset sterkt på eiendomsutvikling på Strandtorget, Storgata 25 og Tromsøysundvegen 266. Pellerins margarinproduksjon ble flyttet til Nord-Norge i 1954.

Bilde: Karl Jacob Dons ble ansatt i 1945 av daværende styreformann Harald Sundt.

1957

NY FABRIKKBYGNING I TROMSØ

Ny moderne fabrikkbygning ble oppført på Strandtorget, vegg i vegg med den gamle bryggen. Bygget stod ferdig i 1957.

Etter at det 1953 ble besluttet å overføre hele Pellerins margarinproduksjon til Nord-Norge ble en flunke ny fabrikkbygning med moderne produksjonsanlegg oppført på Strandtorget, vegg i vegg med den gamle bryggen. Bygget stod ferdig i 1957. Produksjon av margarin varte til sommeren 1995, da den siste margarinpakken forlot våre samlebånd.

Bilde: Vegg i vegg med den gamle bryggen, sto den moderne fabrikkbygningen ferdig i 1957. Les mer om utviklingen av eiendommen på Strandtorget her.

1987

ET NYTT TROMSØ SKAPES

Videre vekst og konsentrasjon innenfor eiendom.

Pellerin hadde på dette tidspunkt en betydelig eiendomsmasse, og Roar Dons var i spissen for utvikling av det nye Strandtorget og arbeidet i tillegg med eiendomsforvaltning for andre eiendomsbesittere. Dette var på mange måter starten på selskapets eventyrlige vekst innenfor eiendom.

“Hatten av for fortiden – jakken av for fremtiden!”

Roar Dons

Bilde: Roar Dons jr. ble ansatt i selskapet i 1987. Foto: Yngve Olsen Sæbbe, Nordlys.

2017

SENTRAL BYUTVIKLINGSAKTØR I TROMSØ

Ekspertisen på eiendomsforvaltning og –utvikling som gjennom årene ble opparbeidet i bedriften er nå videreført som eneste forretningsområde.

I dag heter det samme selskapet Pellerin AS og er heleid av Roar Dons. Vi skaper varige verdier for eiere og samfunn ved å utvikle og forvalte eiendom i regionen. Selskapet er en attraktiv, ansvarlig og pålitelig samarbeidspartner for profesjonelle organisasjoner som trenger egnede og velfungerende omgivelser for sin virksomhet. Eiendomsporteføljen består av rundt 65.000 kvm næringslokaler i attraktive deler av Tromsø i tillegg til tomter med et betydelig utbyggingspotensial.

Tromsø kommunes visjon er «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø». Det innebærer at vi samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi er inkluderende og skal møte alle med åpenhet og respekt. Vi utgjør en organisasjon som er engasjert, kreativ og fremtidsrettet.

Både «Pellerinbygget» og Skarven har gjennomgått en ansiktsløftning de siste par årene. Skarven stod i 2015 klar med ny glassfasade inn til Skarven Bar. Og i 2017, 60 år etter at den da nye margarinfabrikken ble oppført på Strandtorget, får Pellerinbygget ny fasade og to nye toppetasjer. Med hotellet «The Edge» i bakgrunnen, som Pellerin har bygget i samarbeid med Aspelin Ramm Eiendom, ligger Strandtorget 1-3, rustet til en ny era i Pellerins historie.

Bilde: Strandtorget i Tromsø, 2017

Pellerin siden 1876

Tromsø Kommunes visjon tar vi på alvor. Vi ønsker å bidra til at Tromsø blir en åpen, levende og inkluderende by med yrende folkeliv, levende sentrumshandel og masse aktiviteter i gatene.

Mange diskuterer hvorfor Tromsø har fått tilnavnet «Nordens Paris». Det vi i Pellerin vet – er at i Paris 1874, så møttes to unge kreative menn tilfeldig på det verdensberømte revyteateret Folies Bergère. Resten er vår stolte historie.

Med hjerte for byrommet

Pellerin har et stort hjerte for byen og byrommet. Dette er førende når vi utvikler våre eiendommer.

Det enkelte bygg er en del av byrommet og er dermed med på å definere det. Med våre bygg bidrar vi til å skape attraktive byrom med strukturer og innhold som fungerer, og som gir mangfold og liv mellom husene.

Hjerte for byrommet – viser at vi først og fremst driver med byutvikling og ikke bare eiendomsutvikling. Det viser også at vi forstår at med å forvalte store eiendommer i sentrum følger også samfunnsansvar. Vi ønsker å gi tilbake til byen, og det som er bra for byen er bra for oss.

Fueled by Benzin