Verdens nordligste «BREEAM Excellent» bygg

Det nye Pellerin kvartalet er sertifisert som verdens nordligste «BREEAM Excellent» bygg av det anerkjente Building Research Establishment (BRE) i Storbritannia. Nå styrker Pellerin arbeidet med bærekraftig byutvikling.

– Vi har sagt at vi skal sitte i førersetet på bærekraftig byutvikling, og dette er et fysisk bevis på at vi gjør det. Men vi er bare i starten av det vi ønsker å oppnå på dette området, sier adm.dir. Eirik Espejord i Pellerin.

Helse, trivsel og energi
Sammen med Niels Torp arkitekter, hovedentreprenøren Econor, og den tekniske underleverandøren Totalteq, har Pellerin ført opp et kontorbygg som særlig utmerker seg på helse og trivsel for leietakerne. Her er scoren «ourstanding», nivået over «excellent».

Pellerin kvartalet byr på kontorlandskap med store vinduer og god utsikt.

– Bygget har en design og teknikk som er state of the art i dag. Godt innemiljø, store vinduer, mye lys og vakker utsikt bidrar til et godt fysisk arbeidsmiljø for leietakerne, sier Espejord.

I tillegg gir sertifiseringen god uttelling på energibruken i kontorbygget.

– Vi har ikke topp score på energi, men vi oppnår god score, til tross for at vi ikke har varmepumpeteknologi i bygget. Som energikilde til oppvarming og forbruk er det valgt fjernvarme fra Kvitebjørn Varme. Energiprestasjonene til bygget er meget bra, sier Espejord.

Omfattende dokumentasjon
Prosessen med å bli sertifisert av BRE krever svært grundig dokumentasjon av energi- og miljøprestasjonene til nybygget. Denne jobben har de prosjektansvarlig Carl Thoresen og driftsansvarlig Thomas Stokke ledet.

– Internt har vi brukt 300 timer for å få på plass den dokumentasjonen BRE etterspør. I tillegg har vi fått bistand fra revisor Randi Kruuse-Meyer i Multiconsult. Hun har loset oss stødig gjennom prosessen og kjørt en revisjon, før papirene gikk til BRE for endelig godkjenning, sier Carl Thoresen.

Gjennomgående atrium slipper dagslys inn i senter av bygget

Henger etter i nord
I Tromsø finnes det tre andre næringsbygg med BREEAM-sertifisering, men ingen av disse har oppnådd karakteren «Excellent».

– Vi henger litt etter på denne typen sertifisering av bygg i Norge. I utlandet er det som oftest et internt krav hos de største eiendomsbesitterene at byggene skal være BREEAM-sertifisert. Det er derfor Nerstranda er sertifisert. De franske eierne har som krav at alle deres bygg skal være sertifisert. Det er den mest anerkjente internasjonale standarden vi har, sier Thoresen.

Ny kunnskap
Gjennom arbeidet med å dokumentere nybygget har prosjektlederne i Pellerin hatt «åpen linje» til revisoren i Multiconsult. Det har gitt ny kunnskap om hvordan de kan forbedre arbeidet med forvaltning, drift og vedlikehold.

– Det har vært veldig lærerikt å jobbe med BREEAM-sertifiseringen. Det har gitt oss bedre forståelse for hvordan vi kan legge gode strategier for drift og vedlikehold av hele bygningsmassen. Vi har fått bedre kontroll på hvordan vi skal drifte byggene våre optimalt, sier Thomas Stokke.

Driftsansvarlig Thomas Stokke overvåker og optimaliserer energiforbruket.

FNs bærekraftsmål
For Pellerin handler sertifiseringen av ny-kvartalet om å ta FNs bærekraftsmål på alvor. Det er et arbeid som vil få mer oppmerksomhet fremover.

– Vi har studert FNs bærekraftsmål og sett på hvordan vi i vår bransje kan bidra til å nå disse målene. Her er BREEAM-sertifisering den raskeste og beste tilnærmingen. Ved å bruke BREEAM som metode får vi tydeliggjort hva som kreves for å drive med bærekraftig byutvikling. Det blir lettere å vite hvor vi skal legge innsatsen, sier Espejord.

På tide
Espejord legger ikke skjul på at han er stolt over statusen til Strandgata 8 som verdens nordligste «BREEAM Excellent»-bygg, men han vil ikke legge for mye i dette. Til det er Pellerin og eiendomsbransjen i nord kommet for kort i det grønne skiftet.

– Dette er helt klart en klapp på skuldra til Pellerin, arkitekten, totalentreprenøren og de under-entreprenørene som har vært med på å føre opp dette bygget. Vi kan alle være stolt av det som er skapt her. Men ser vi sørover i Norge, særlig til Oslo-området og Trondheim, så har de allerede flere bygg med gode miljø- og energiprestasjoner. Der er ikke «BREEAM Excellent» så unikt som her. Det var på tide at vi i Tromsø strakk oss så langt, og jeg er sikker på at flere kommer etter på dette området, avslutter Espejord.

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin