Ditt nye lokale

Pellerin AS eier og forvalter over 75.000 kvadratmeter næringsareal i Tromsø. Er din bedrift på søken etter å leie nye lokaler? Våre fagfolk kan gi deg gode råd i prosessen med å finne de riktige lokalene for din bedrift – vi hjelper deg gjennom stegene fra idé til innflytting.

Skippergata 35-39 – Ledige lokaler på gateplan med god adkomst

837 m2
Ledig nå

Hjerterom for byrom

Pellerin har et stort hjerte for byen og byrommet. Dette er førende når vi utvikler våre eiendommer.

Det enkelte bygg er en del av byrommet og er dermed med på å definere det. Med våre bygg bidrar vi til å skape attraktive byrom med strukturer og innhold som fungerer, og som gir mangfold og liv mellom husene.

Hjerte for byrommet – viser at vi først og fremst driver med byutvikling og ikke bare eiendomsutvikling. Det viser også at vi forstår at med å forvalte store eiendommer i sentrum følger også samfunnsansvar. Vi ønsker å gi tilbake til byen, og det som er bra for byen er bra for oss.

Pellerin som byutvikler

Se utviklingen av sentrums nye leilighetshotell time for time

148 leiligheter ferdig 2022/2023.