Ved innbrudd i lokalet

Dersom det skulle hende at innbrudd skjer i lokalet, skal i utgangspunktet politiet bli kontaktet for assistanse først og så Pellerin AS.

For å forebygge innbrudd og tyveri oppfordres det til å:

  • Lukke vinduer
  • Låse dører
  • Installere alarm
  • Holde verdigjenstander gjemt og/eller bak lås så langt det er hensynsfult