Ombygging av lokale

Ved ønske om ombygging i egne lokaler, skal leietaker ta kontakt med Pellerin for godkjenning før ombygningsarbeidene igangsettes.

Ved arbeider som kan forårsake støv/røyk/gasser, skal dette varsles vaktmester eller driftsansvarlig for utkobling av alarmer.

Kontakt vår driftsansvarlige på e-post: thomas@pellerin.no eller jack@pellerin.no