Hele verden ser mot Tromsø

Tusenvis av gjester kommer til Tromsø hver eneste uke i vinterhalvåret. Samtidig stiger misnøyen i befolkningen over alle turistene. - Vi må sammen lage flere og gode «bruksanvisninger». Byene og småstedene blir ikke gode reiselivsmål, uten at innbyggerne trives der, sier Mona J. Saab, president i NHO reiseliv.

Er bolyst og reiselyst byutviklingens tvillinger? Mona J. Saab har drevet flere reiselivsbedrifter i hjemkommunen Hasvik i Finnmark og innehar nå vervet som president i NHO reiseliv. Hun er en skattet foredragsholder som løfter publikum og fyller energilagrene til sine tilhørere. Hun har sett reiselivsnæringas inntog fra en sped begynnelse til den betydningsfulle næringa den har utviklet seg til i vår landsdel. Nå kommer hun til Tromsøkonferansen: Hjerterom for byrom.

Reiselivet er en medspiller

I Norge bor over 80 prosent av innbyggerne i til sammen 1000 tettsteder og byer. Alle disse trenger bevisst stedsutvikling for å skape puls, og reiselivet er medspilleren som skaper dette. For det er nettopp hoteller, restauranter, kafeer, kultur og uteliv som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende.

-Jeg er ikke i tvil om at måten vi utvikler våre lokalsamfunn og byer til gode steder for mennesker og bo og virke i, er akkurat de stedene og byene våre gjester også vil besøke. Dette selvsagt i tillegg til vår fantastiske natur, lyset og de flotte aktivitetene vi tilbyr. 

Samarbeide om vertsskapsrollen

Men som næringsaktører må vi bli flinkere til å bygge kunnskap om reiselivsnæringas betydning, samtidig som vi må invitere til et bredt samarbeid om vertsskapsrollen. 

For det er et paradoks at reiselivsnæringa som betyr sysselsetting, skaper puls, økt verdiskapning og skatteinngang til kommunen, ses på som utfordrende når innbyggerundersøkelser i de mest besøkte turistdestinasjonene viser at en av to mener det er for mange turister. 

Her er det mange som må spille på lag, ifølge Saab. Det er i dag uklare linjer om hvem som har ansvar for hva. Er det bedriftene? Kommunen? Fylkeskommunen? Destinasjonsselskapene? 

Vi trenger tydeligere ansvarslinjer for hvem som har ansvar for hva. Og vi må samhandle bredt og samskape gode «bruksanvisninger» som gir oss de beste muligheter for å legge til rette for å utvikle steder gode å bo i og besøke. 

Stedet og menneskene

Det er stedet, byen og menneskene som bor her som er vertsskap, og det er oss gjestene vil møte. Reiselivsnæringa har lange tradisjoner i å foredle vertskapsrollen og erfaring i hvordan man må samarbeide for å utvikle og tilby gode opplevelser i fellesskap. La oss ta det i bruk når fokuset må være å utvikle både bolyst og reiselyst, sier Saab. 

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin