Hjerterom for byrom

Velkommen til Tromsøkonferansen «Hjerterom for byrom»

Pellerin og The Edge i samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen, Troms fylkeskommune, Tromsø havn og Tromsø kommune inviterer til en byutviklingsdag som skal utfordre og inspirere til mer samarbeid og samskaping mot Tromsø som byregion.

I Pellerin har vi et stort hjerte for byen og byrommene. Å forvalte store eiendommer i sentrum av Tromsø er et samfunnsansvar. Vi ønsker å bygge og utvikle byen gjennom å skape mangfold og liv mellom husene. 

Derfor samarbeider vi med de dyktigste fagfolkene, som er utrolig inspirerende. Og utfordrende. Men vi må tåle å stå i den kritiske tilnærmingen vi blir utfordret på. Å kjenne på en form for motstand, kjennetegner alle skapende prosesser, og prosjektene blir bare bedre av det. Vår ambisjon og plan er å tenke helhetlig på Tromsø, å binde bydelene sammen for framtida. Og når vi skal tenke helhetlig blir vi mange med på laget. 

Og det er dette laget, som består av naboer, huseiere, byplanleggere, arkitekter, utbyggere, politikere, reiselivsaktører, opinion og andre med kjærlighet og engasjement for byen, inviterer Pellerin og The Edge i samarbeid med Næringsforeningen i Tromsøregionen, Troms fylkeskommune, Tromsø havn og Tromsø kommune til en byutviklingsdag som skal utfordre og inspirere til mer samarbeid og samskaping mot Tromsø som byregion.

Det store spørsmålet er: hvordan skaper vi Tromsøs framtid - sammen? Samarbeid og tillit er kjennetegnet på en attraktiv byregion. Vi ønsker å utfordre oss selv, innledere og konferansedeltakerne på hvordan vi offensivt møter utfordringene og mulighetene på veien mot målet; et levende og attraktivt Tromsø å bo, virke og leve i – og besøke som gjest. 

Vi skal utforske begrepet samskaping og vi håper vi inspirerer til en annerledes byutviklingsdag. Vi ønsker å skape motivasjon til å bli flinkere til, ikke bare samarbeid, men å aktivere og engasjere oss alle til felles innsats for byen vår.

Roar Dons
Eier og styreleder

Roar Dons, eier og styreleder i Pellerin.

Tromsøkonferansen: Hjerterom for byrom

HVA Dagskonferanse om byforming og byplanlegging
NÅR 14. februar 2024
TID 10:00-17:00
STED The Edge, Tromsø
Programmet oppdateres etter hvert som programposter og innledere er klare. Dagen avsluttes med Afternoon Tea på Hotel The Edge.

PROGRAM 

Kl: 09:00 Registrering

Kl 10:00

Velkommen ved Roar Dons, Pellerin og Ida Jakobsen, The Edge

Åpning av konferansen med ordfører Gunnar Wilhelmsen

Del 1: HJERTEROM FOR BYROM

Samarbeid og tillit er kjennetegnet på en attraktiv byregion. Hvordan skal vi offensivt møte utfordringene og mulighetene på veien mot målet; et levende og attraktivt Tromsø å bo, virke og leve i – og besøke som gjest. Her henter vi kompetanse fra «byenes mester» og erfaringer fra København, når vi retter oppmerksomheten på sjøfronten i Tromsø. 

10:15 Livet mellom husene. Hvordan tar vi hensyn til menneskene når vi bygger en by?

Jan Gehl, arkitekt og byplanlegger

10:35 Hvordan skaper man verdens beste by å leve i? Slik gikk København fra en felles visjon til realitet - og litt om snubletrådene underveis...

Lykke Leonardsen, byplanlegger København kommune

10:55 Hvordan skal vi i fellesskap møte utfordringer og muligheter mot et levende og attraktivt Tromsø?

Mette Mohåg, kommunedirektør for bymiljø

11:00 Panelsamtale: Vi tar sjøfronten tilbake - nå utvikler vi byrommet mellom sjeteene

Moderator Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys

 • Jørn-Even Hanssen – Havnedirektør Tromsø
 • Bård Sverdrup – daglig leder Total Eiendom
 • Rolf Thorsen, administrerende direktør Polaris Eiendom
 • Ivar Austad, daglig leder TACO
 • Eirik Espejord, administrerende direktør Pellerin

Kl 11:40

PAUSE 

Kl 12:00

Del 2: VEKST VS VERN

Nye bygg skal møte eldre bygg, men vil alltid vekst utfordre vern? Det er økende interesse for å bruke kulturmiljø som byggesteiner for attraktive byer og steder. Her møtes Riksantikvaren, arkitekten og eiendomsutvikleren for å dele sine syn på kulturmiljøet som en ressurs i samfunnsutviklingen. 

12:00 Kulturmiljøenes bidrag til å skape stedene hvor vi ønsker å bo, besøke og arbeide. 

Hanna Geiran, Riksantikvar

12:25 Hvordan nye bygningsformer bevarer kulturmiljø

Tord Kvien, arkitekt/partner i Nielstorp + Arkitekter

12:35 Slik gjorde vi det. Erfaringer fra nybygg som møter kulturarv

Lars Haukeland, Arkitekt/eier LPO

12:40 Panelsamtale: Hvordan løser vi utfordringer sammen?

Moderator Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys

 • Lykke Leonardsen, byplanlegger København kommune, ettertraktet fagperson innen bypolitikk

 • Peter Groth – tidligere leder av Aspelin Ramm Eiendom AS med prosjekter som Tjuvholmen og Vulkan i Oslo.
 • Markus Akselbo, medlem i kommunens byutviklingsutvalg (H)
 • Hanna Geiran, riksantikvar

Kl 13:10  LUNSJ 

Kl 14:00

Del 3: BOLYST OG REISELYST = HJERTE FOR TROMSØ

Er bolyst og reiselyst byutviklingens tvillinger? Skaper byens kvaliteter bolyst? Hvordan ser egentlig framtidsbyen ut og hva må vi gjøre for å komme dit?

14:00 Verden ser mot Tromsø. Hva bidrar reiselivet med og hva betyr det for videre byutvikling?

Mona Saab, president i NHO Reiseliv

14:15 Tallenes tale – på godt og ondt. Hva er reiselivets gevinst og hva er kostnaden for samfunnet?

Trude Nilsen, direktør næringsforeningen i Tromsøregionen

14:25 Hvordan ser framtidsbyen ut?

Elizabeth Klaveness, Tromsø Ungdomsråd 

14:35 Panelsamtale: En god by for hvem? Turist eller fastboende? 

Moderator Helge Nitteberg, sjefredaktør i Nordlys

 • Lone Helle, reiselivssjef Visit Tromsø
 • Nils Arne Johnsen, avdelingsleder næring Troms fylkeskommune
 • Trude Nilsen, Nærigsforeningen Tromsøregionen
 • Stian Johansen, Rakettnatt

15:00

BORDSAMTALER OG AFTER NOON TEA

Samtalene modereres av Torunn Kielland og Hilde Jordan fra PwC som jobber som rådgivere innen organisasjons- og samfunnsutvikling, bærekraft, ledelse og omstilling. 

Inspirasjon og bidrag fra Jahn Gehl, Lykke Leonardsen og Nils Arne Johnsen 

Oppsummering med utforming av konkrete målsettinger og ambisjoner.

17:00 Avslutning 

Jan Gehl | Foto: Sandra Henningsson / Gehl Architects

Key Note Speaker

Jan Gehl

Arkitekt og byplanlegger (Foto)

Den danske stjernearkitekten Jan Gehl har forbedret livet til millioner av mennesker i byer i hele verden. Nå kommer han til «Hjerterom for byrom» for å snakke om livet på gateplan, om nabolag og hvordan bygg skal inviterer til aktivitet. Nylig ble han kåret til en av verdens ti fremste urbanister og han var aktuell med TV-serien «Byenes mester». Han jobber fortsatt som professor på arkitekthøgskolen i Århus, og han er med i evalueringsgruppa for utbyggingen av Pellerinbryggene i indre havn.
> Se også intervju med Jan Gehl her

Foto: Øyvind Aase Fluge / Riksantikvaren

Hanna Geiran

Riksantikvar

Hanna Geiran er arkitekt, riksantikvar og opptatt av god by- og stedsutvikling. I etterkrigstiden betydde utvikling alt annet enn å ta vare på våre eldre bygningsmiljøer. Nå har pendelen svingt, og det er økende interesse for å bruke kulturmiljø som byggesteiner for attraktive byer og steder. Hanna Geiran kommer til Hjerterom for byrom for å snakke om og vise hvordan kulturmiljø er en ressurs i samfunnsutviklingen, for reiseliv og næringsutvikling. 

Lykke Leonardsen

Byplanlegger i København kommune

Lykke Leonardsen elsker å jobbe med byer. Hun har i en årrekke planlagt endringer og utvikling av København. Hun leder også et utviklingsprogram om byplanlegging for mer ekstramvær og klimaendringer. Leonardsen jobber ikke bare med å endre sin egen by, men hjelper også andre byer med å endre seg. Hun er en ettertraktet foredragsholder i internasjonal bypolitikk. Hun kommer også til Tromsø for å lære av våre planer og ambisjoner innen byutvikling.

Mette Mohåg

Kommunedirektør for bymiljø

Samarbeid og tillit er kjennetegnet på en attraktiv byregion. Hvordan skal vi offensivt møte utfordringene og mulighetene på veien mot målet; et levende og attraktivt Tromsø å bo, virke og leve i – og besøke som gjest? Kommunedirektør for bymiljø, Mette Mohåg, tror på tettere dialog og samskaping som et godt og spennende verktøy når vi sammen ​skal forme den attraktive og gode framtidsbyen.

Hva er våre felles ambisjoner?

Samarbeid og tillit er ofte starten på en samskapingsprosess. Har vi felles ambisjoner? Hvordan samarbeider vi videre? Dette er noen av spørsmålene vi inviterer deltakerne til å diskutere. 

Til å lede oss i gjennom bordsamtalene har vi engasjert Hilde Jordan og Torunn Kielland  som jobber som rådgivere innen organisasjons- og samfunnsutvikling, bærekraft, ledelse og omstilling i PwC. Torunn har studert byutvikling i London, og har siden jobbet som rådgiver og konsulent innen regional og lokal samfunnsutvikling. Hilde er utdannet statsviter og har bakgrunn som leder innen organisasjons- og samfunnsutvikling fra offentlig og privat sektor. 

Pris

Studenter: Kr 895,- inkl. mva.
Pensjonister: Kr 895,- inkl. mva.
Offentlig ansatte: Kr 2.500,- eks. mva.
Næringsliv: Kr 3.200,- eks. mva.

 Ved 15 deltakere eller flere tilbyr vi grupperabatt. Forespørsel sendes til julie@vican.no

* Det er begrenset antall student/pensjonist-billetter.
Påmeldingen er bindende, billetten kan ikke refunderes.

Spørsmål vedrørende påmelding og betaling rettes til Julie Rendum: julie@vican.no

Hold meg oppdatert

Registrer deg her for å holde deg oppdatert. Vi vil presentere flere spennende innledere og programmet for konferansen «Hjerterom for byrom».

ARRANGØR: Pellerin og The Edge i samarbeid med Tromsø kommune, Tromsø Havn, Troms fylkeskommune og Næringsforeningen.

Interessant?

Del artikkelen med dine nærmeste!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Fueled by Benzin